ئەز و سروشت

ئەز و سروشت

11

بارین شەعبان

گەلەك جاران ب دیتنەكێ مرۆڤ د ناڤ جوانیا سرۆشتیدا مەست دبیت، لێ دەمێ دچی دناڤ ناخێ وی دا دێ بینی هێزەكا مەزن دگەل باوەریەكا بهێز هەیە، شیانێن گوهۆرینا ناخێ مرۆڤان هەیە، مرۆڤی فێری گەلەك تشتان دكەت وەكی هێز، خۆراگری، مورالا مرۆڤی بلند دكەت.
هەر وەسا مرۆڤی فێردكەت چاوا بهێز بیت و چاوا خۆ ل بەر بارۆڤێن ژیانێ بگریت.. رینشتم دناڤ سروشتی دا و دناخێ ویدا پێكە، بەرەڤ خیالان چووین، ئەز دبووم چیا با و باهۆزان ئەز نە دئێخستم، جاران دبووم داروبار پایزێ ئەز نە د شكاندم و هیڤیێن نوی ژیانێ ددانە من، جاران ژی د بوومە بەر دگەل خۆ د پەیڤیم.
بۆچی دلێ مرۆڤان ب من ناڤ دكەن؟ ددەمەكیدا من چ جاران دلێ بۆنەوەران نەشكاندییە.. هێدی هێدی بەرەف راستیان دچووم و خەیال ژ بیردكرن كۆ دشێم ببم سروشت و هەمی بارۆڤێن ژیانێ من نە ئێخن و هەبوونا من گەلەكا گرنگە و د وێ هەبوونێدا ببم چیا و داروبار و بەر ببم وانە بۆ كەسانێن دەوروبەران، و ل دوماهیێ ڕابووم سەر پیان و ب سۆزەكا پری باوەری بخۆبوون ب كەسایەتیەكا بهێز، من سۆزدا سرۆشتی ئەز ژی وەك تەبم.

کۆمێنتا تە