شنگال

شنگال

6

 

ئیسماعیل سلێمان هاجانی

 

شه‌نگه‌ ئال

قۆبله‌ و شه‌مال

چلمیران،چه‌مێ كه‌رسێ و گه‌لیێ قنێ

فند و شه‌مال

تم و تم هه‌سپێ ره‌شی،

ل سه‌ر مالكێن شترنجێ

گه‌ه دیلی و گه‌ه به‌ردێلی

ئیڕۆ دیسان،

دهه‌رفن قۆبه‌ و هلێلی

قیز دبن بووك،

بێ خوهننێن ئاخره‌تێ

بێ شه‌ڤ حه‌نا

بێ گۆڤه‌ند و تلیلی

شنگال … شه‌نگه‌ ئال

دایك و زاڕۆك

په‌زكی جه‌له‌ب ئاژۆتن

چ فه‌رمانه‌.. نه‌ سه‌فه‌ربه‌لگه‌ و نه‌ ئه‌نفال

تێژكه‌وك هه‌له‌په‌ بوونه‌ به‌ده‌نا چیا

پر كرن گه‌لی و نه‌وال

خودانێن شوورێن ده‌ڤلو و بێده‌رێن سه‌ران

ب ئالا ره‌ش و مارشا الله‌ و ئه‌كبه‌ران

ل بازارا به‌نیان

ڕووت و تازی د فڕۆشن دلبه‌ران

شنگال … شه‌نگه‌ ئال

سه‌رژێكرن پیر و كال

ئاخینك دبن عه‌ور

ڕۆندك سۆلاڤ و شه‌لال

كه‌ڤر بته‌قن كانیا سپی ئاڤا زه‌لال

زاڕۆك به‌عجین ل به‌ده‌نا چیا

تێهنینه‌ دایكێن ل سه‌ر ڕۆژ و مه‌هان

شنگالێ.. وا شه‌نگه‌ ئالێ

كا مرید و كا فه‌قیر

كا شێخ و كا پیر

كا شێخ مه‌ند و پیر ڕه‌شێ حه‌یران

كا پسێ جه‌م و داودێ بن ده‌رمان

كا مه‌مێ شڤان و  كا كه‌ره‌ جال

دیسان هۆله‌.. هۆله‌ .. ل مه‌یدانێ

ب هه‌ڤڕا بانگ بكن

وه‌رن قایم بكن ئیمانێ

شه‌رفه‌دین تم و .. تم،

میره‌ ل سه‌رێ ئه‌یوانێ.

کۆمێنتا تە