شه‌قبوونا بیابانێ

شه‌قبوونا بیابانێ

5

به‌هزاد به‌هرام

ل ڤێ بیابانێ و
ل ڤێ چلێ هاڤینێ
قه‌ت سه‌برا من ناهێت
ئاها هنده‌
دێ چل سال بۆرن
هێشتا له‌شێ من
خوه‌ ناده‌ته‌ ڤێ ئاخێ
ڤێ تۆز و ڤێ غوبارێ
له‌شێ من هه‌ر یێ گه‌رمه‌
چ سه و سیبه‌ر نینن
خوه‌ بده‌مه‌ به‌ر
هێشتا برینێن له‌شێ من
ته‌رن ژخوینا سۆر
سارێژ نه‌بووینه‌
ژ تێهنا دا
ئه‌ڤه‌ چل ساله‌
ئه‌ز هه‌ر رۆژ
چل جاران دخه‌ندقم
ژ خه‌وا دا
ئه‌ڤه‌ چل ساله‌
ئه‌ز خه‌ونا قه‌ت نابینم

وه‌رن من ل ڤێ بیابانێ
ده‌رباز بكه‌ن
برینێن من ب مه‌لحه‌ما
كه‌زان و به‌روویان
ده‌رمان بكه‌ن
سه‌رێ من ب سابوونا مازییان و
ئاڤا چه‌م و كانییان
گه‌رماڤ بكه‌ن
من ب ئاڤا گول و نێرگزان
گولاڤ بكه‌ن
له‌شێ من ب ئالایێ كوردستانێ
كفن بكه‌ن
تابووتا من ب دارێ گویزی
دروست بكه‌ن
من ل هه‌سپێ كوردینیێ
سوار بكه‌ن
من ب رێ بێخن
ل ئاخا كوردستانێ و
ل مالا بارزان
من مێهڤان بكه‌ن.

کۆمێنتا تە