پتر كور تووشی نەخۆشیا هیموفلیایێ‌ دبن

پتر كور تووشی نەخۆشیا هیموفلیایێ‌ دبن

2

بەرپەرێ‌ ساخلەمیێ‌:

د. ئومێد عەدنان بامەرنی، تایبەتمەندێ‌ نەخوشیێن خوینێ‌ و پەنجەشێرا زارۆیان دیاركر نەخوشیا هیموفیلیایێ‌ نەخوشیێن بوماوەینە ویراسی یە و دهێتە ڤەگوهاستن، وگۆت: دایك هەلگرا ڤێ نەخوشیێ یە و ڤەدگوهێزیته بو زارۆیێ خوە، ئەڤ نەخوشیە پتر كور تووش دبن، رێژەیەكا گەلەك كێم كچ تووش دبیت، دایكێ (كروموسومێ ئێكس) تنێ یێ هەی ژبەر (وای) نینە بابێ یێ هەی بەر هندێ كور پتر تووش دبن، هیموفیلیا هندەك جورێن فاكتەرا دەمێ دلەشێ مرۆڤی دا نەهێلیت خوین بەربوون پەیدابیت، ئەو كێم دبیت، سێ جورێن هیموفیلیایێ هەنە جورێ (ئەی و بی و سی)، بەربەلاڤترین جورێ هیموفلیایێ جورێ (ئەی) یە تنێ مە 105 نەخۆش بڤی جوری هەنە، ل ڤێرە هەر جورەكی رێژە هەنە یاسڤك و ناڤنجی و دژوار، یا بهێز ئانكو دژوار ئەوە رێژا فاكتەری ژ ئێكێ كێمترە دلەشێ وان دا، هندی رێژا فاكتەری كێمتر بیت پتر مەترسی یال سەر ژیانا وان هەی، چونكو ئەوێ رێژا وان یا دژوار بێكو تووشی لێدانەكێ بن خووین بەربوون بو وان پەیدا دبیت، لێ یا سڤك هەكە لێدانەك ڤێبكەڤیت ژنوو دبیتە خووین بەربوون.
تایبەتمەندێ نەخوشیێن خوینێ و پەنجەشێرا زارۆیان خویاكر ژبەركو نەخوشیا هیموفیلیایێ پتر ل جەم كوری پەیدا دبیت ل دەمێ سونتەكرنا وان دا دیار دبیت نەخوشیا هیموفیلیایێ هەیە، وگۆت: چونكو خوین بەربوون بو وان پەیدادبیت و ئەڤ خوین بەربوونە ناراوەستیت و پشتی ئەنجامدانا پشكنینا دیار دبیت تووشی نەخوشیا هیموفیلیایێ بوویە، هەروەسان دخێزانێ دا دزانن بەری هینگی ئەڤ نەخۆشیە هەبوو، ئەڤجا هەر زوو پشكنینا بو زارۆیێ خوە چێدكەن، هەكە یا سڤك بیت دسونەتكرنێ دا دیا نابیت، لێ دێ بینی پنێن شین یێ ل سەر لەشێ وی پەیدا دبن یان دێ بریندار بیت و خوین بەربوون ناراوەستیت، دیسان هندەكا خوین ژ دفێ یان دەڤی یان دگەل دەستئاڤا زراڤ دهێت، ئەڤە نیشانێن نەخوشیا هیموفیلیایێ نە.
د. ئومێد عەدنان بامەرنی دا زانین چارەسەریا ئێكانە نها فاكتەرە، وگۆت: گەلەك ژ نەخوشان خوین بەربوون بو چوكێن وان پەیدا دبیت ، فاكتەر یێ زۆرە ژبو چارەسەریا وان، هەروەسان هندەك نەخوشێن من نەسوونەتكری بوون نها یێ دهێنە سونەتكرن، هەروەسان دشێن ددانێن خوە بینە دەر، چونكو ئەم فاكتەرا د دەینێ و چ ئاریشە نینە، دەمێ ئێك پێدڤی نشتەرگەریەكێ دبیت ئەم بەری نشتەرگەریێ دەرزیكێ دەینێ، لێ پێدڤی یە بەری نشتەرگەریێ چارەسەریا خوە دروست وەرگریت، رۆژانە دورێن چار هەتا پێنج نەخوشان سەرەدانا سەنتەری دكەن.

کۆمێنتا تە