ئەز و هزرێن من

ئەز و هزرێن من

42

سەلاح سندی/زاخۆ

ئەز و هزرێن من
دكەڤنە گەنگەشێ
هزرێن من بوونە تەڤن
مانە ب منڤە
ئاسێ دبن
ژ ناخێ من نائینە دەر
ئەز چ لێ بكم ژ من ڤەنابن
هندەك ب زۆری تێنەدەر
ئەز دكم هۆزان
ئەڤێن مایم دناڤدا
دبنە كۆڤان
ئەڤ كۆڤانە
چ هەلبەستڤان
نەشێن ڤەهینن بكەهینن گوها
چ ئاواز دانەر
نەشێن بكەن ستران
چ دەنكبێژ نەبووینە
ڤەلۆرینن ب قێران
ڤێ هزرا كریم ئێخسیر و..
كۆڤانا كران
خودانێن هزرێن ..
بەلاڤ و جوان
هەكەر نە بێژن نە دا رێژن
هەر ب خەم و ..
و گەلەك گێژن
بهێلە هزرێن شاش و
بێ سنوور
دێ تەبن بیابانا گەلەك دوور
ژ مرۆڤان
كەر لێ نەكری دەرگەهـ و رێكا
نە دیرە مەدین بكن
بكەڤنە ژۆرا ب ژان.

کۆمێنتا تە