ئەڤە دو خولەكە ئەز مریم!

ئەڤە دو خولەكە ئەز مریم!

5

نڤیسین: ئەنتۆن چیخۆف
وەرگێڕان:
شیان مەهدی كانیساركی

ئەڤە دو خۆلەك ژ مرنا من بۆرین، من خوە ب تنێ دناڤ كۆمەكا فریشتەیان دا دیت و هندەكێن دی ژی نەمن نیاسین نە ژی زانی وان چییە! من هیڤی ژ وان دكرن داكۆ من بزڤڕینن ڤە ژیانێ، لسەر خاترا ژنا خوە یا هێژ گەنج و كوڕێ من ئەڤێ هێشتا ڕۆناهی نەدیتی. ئەو سێ هەیڤ بوو ژنا من یا دوگیان، پاشی چەند خۆلەك بۆرین، من هند دیت فریشتەیەك ژوان هات و شاشەیەكا وەكی یا تێلەفزیونێ یا ددەستی دا، گۆتە من دەمێ مە و یێ دنیایێ گەلەك یێ جیاوازە و نەوەكی ئێكە، دبیت هەر خۆلەكەكا ڤێرێ بەرامبەری سالەكا دنیایێ بیت، تو دشێی ب ڕێكا ڤی شاشەی هایداری ڕەوشا وان ببی.
وی فریشتەی شاشە هەلكر، ژ نیشكەكێ ڤە هەڤژینا من دیاربوو كۆ زارۆكەكێ ب شیر لبەر ملێن وێ بوو و دیمەن گەلەك بلەز دەربازدبوون، ب بۆرینا خۆلەكان سال دەربازدبوون، كوڕێ من ژی هەر مەزن دبوو و هەمی تشت ژ نیشكانڤە دهاتنە گوهۆڕین. پشتی خۆلەكەكێ من دیت هەڤژینا من خانەنشین دبوو و كوڕێ من چوو قوتابخانێ، خویشكێن من هەمیان شویكرن، هەمیان دەست ب ژیانەكا تایبەت كر، گەلەك تشتان ڕوویدا. دناڤ وێ گێلەشۆكێدا من ل پشت ڕوویدانان تشتەك دیت، وەكی سیتافكەكا ڕەش بوو، من تێبینی كر هەمی تشت دبۆرین لێ ئەو سیتافك ما ل جهێ خوە ل هەمی دیمەنان یا دیاربوو! ل پێش چاڤێن من سال د فڕین، لێ ئەو سیتافك بچویكتر لێدهات، من ژی هیڤی ژ فریشتەیەكی ژوان كرن داكۆ پیچەكێ وێ سیتافكێ بۆ من نێزیك بكەت داكۆ باشتر ببینم، ڕاستی ژی فریشتەیەكێ دلۆڤان و باشبوو، نە ب تنێ بۆ من دیمەن نێزیككر، بەلكی ب دەمێ دنیایێ بۆ من دوبارەكر، ئەڤە ژ هینگێ وەرە ئەز یێ ل جهێ خوە هشك بوویم ل پێش وی دیمەنی ئەڤە پازدە سالە ‌ئەز د جهـ دا تەماشەی وێ سیتافكێ دكەم یا دكەتە گری و من ژی دكرە گری، بۆ من دیاربوو ئەو سیتافك ژی «دەیكا من» بوو!

کۆمێنتا تە