باشترین جۆرێن چێکرنا ددانان چنە؟

باشترین جۆرێن چێکرنا ددانان چنە؟

19

بەرپەرێ‌ ساخلەمیێ‌:

د. رۆژ عزیز ئەترووشی، تایبەتمەندێ نەخۆشیێن ددانا دیاركر جورێ چێكرنا ددانا دبێژنێ هولیوود سمایل، مە دو سێ كەرستە یێن هەین ئەم چێدكەین و گۆت: تایپێ ئیكێ یان دبێژنێ ئیماكس ئەف مادە شویشەیە و هەكە نەخۆش هات ددانێن وی رەنگێ وان پیچەك یێن تاری بووین یان ئاریشەكا بچووك هەبوو و بڤێت ددانێن خۆ راست كەتن، ئەم پیچەكێ ژ ددانا دتراشین و وەكی عەدەسا ئەم ڤان ددانان ئیك ئێكە یان كت كتە ددانین، ئەڤ حالەتە تایبەت بو جوانكاریانە و کەرستێ وێ شویشەیە و گەلەكێ حەساسە، و گۆتژی: هەكە نەخۆشی ئاریشەک هەبیت دەمێ ددانێن خۆ د دانیتە سەرئێك ئان بهێز ددانیتە سەرئێك ئەف کەرستە بۆ وێ چینابیت، چونكو دێ شكێت دڤی حالەتیدا هەكە نەخۆش دڤیت ددانێن خۆ چێكەت و نوانكاری ژی بڤیت.
تایبەتمەندێ نەخۆشیێن ددانا دیاركر ژی، پشتی هینگی دچنە ئوپشنێ دوێ دبێژنێ زریکۆن، ئەوژی هەر یێ جوانە بەلێ نەوەكی ئیماكس، بەلێ هێزا وی پترە وەختێ نەخۆشی ئاریشەک هەبیت بو ددانا لسەرئێك بن یان ددان نەبن بو نموونە بو ددانێن پشتێ ئەم نەشێین ئیماكسا بدانین ژبەر هندێ ئەم زریكۆنێ و ئیماكسی تێكەل دكەین و چیدكەین، و گۆت: گەلەك نەخۆش دهێن و دبێژن من دڤێت هەمی ددانێن من ب ئیماكسی چیكەن و نا چێبیت هەمییان چیكەن، ژبەر هندێ دێ شكێن مە دڤێت ئەم حالەتێ جوداكەین نەخۆشە یان حالەت جوانكاریە، حالەتی جوانكاریێ مە ئاماژە پێكر ئیماكس باشترە و گەلەك ژ ددانا دتراشین، ئەوێ ژی مەرجێن خۆ یێن هەین ددان گەلەك نەهیێنە تراشیێن بونمونە ددان گەلەك تیك چوێ نەبن بونمونە رەنگێ وان پیچەك تاریین دێ ڤەكەت ڤی حالەتێ فقەت حالەتین محدود بەس حالەتێ پتر ئەم دكاردئێنن زركونە و مادی ایماكس دانەینە سەر جوانكاریە یەكی دەتە نەخۆشێ و قووەتەكێ دە تە ددانێ ژێ، وگوتژێ: جورێ سیێ معدونوس و سیرامیكێ دانێنە سەر و نوكە نەمایە و هەكە ئەم بكاربینن كو نەخۆش ددان كیم مابن ئەم ڤان چسریت دریژ ددانین چنكو معدەنە دا تحملی بكەتن و نەشكیت، بەس نوكە ئەف تەتەورە جیبوێ د جاندانا ددانا ندا ئەم ددانا چینن و ژنویكا جسرا ددانینە سەر ددانا ب مادێ زركونێدا ژ مادێ معدەنی خلاس بن تەقریبەن معدەن هەمیی ڤە نەمایە.

کۆمێنتا تە