باشترین پالەیێن پویشی نڤیسەرن

باشترین پالەیێن پویشی نڤیسەرن

7

سەیفوللا موحەمەد

نڤێسین بەنیشتەكە ب دەلنگێن نڤیسەریڤە، یان بێژین «میكروب»ەكە دناڤ خوینا ویدا تێكەل بوویە. ئێدی گەلەك ب زەحمەتە ژ هەڤدو بێنە جودا كرن و ژێك دویر بكەڤن. ژبەركو گەلەك بزەحمەت ژی بوویە، هەتا نڤێسین دناڤ دەستێن نڤیسەریدا كەهی بووی، نە ب ڕۆژ و مەهان، بەلكو ب سالان نڤیسەری خوە ماندی كرییە بۆ خواندنا بەردەواما پەرتووك و گۆڤار و ڕۆژنامەیان و لدویفچوونا بابەتان و تێكەلییا نڤیسەر و ڕوۆشەنبیران، هەتا شیای بیردانكا خوە چەندەكێ داگرت و گەنجینەیا خوە یا هزری و دەربڕینێ وەرارێ بدەتێ، هەتا دگەهیتە وێ قوناغێ كو ڤەڕێژا خامەیێ وی ل سەر بەرپەڕان دیار ببت و ب خودان خامە بێتە نیاسین.
ئەڤجا ئەڤ خودان خامە، ( نڤیسەر )، دیسان چەندین سالان دێ مژویلی نڤێسینێ بت، ل دویف وی باگڕاوەندێ خوە یێ هزری و ڕەوشەنبیری دێ بیاڤەكێ نڤێسینێ هەلبژێریت، چ چاند و هونەر بت، یان جڤاكی و یان كەلتوری، یان هەر بیاڤەكێ شیان و ئارەزویا وی لسەر هەبت. پشتی بەرهەمەك وەكو دەستخەت ژ دایك دبت، ژنوی دۆرا تیپلێدانا لسەر كومیوتەری و پێداچوونا دو – سێ جاری و دیزاینكرن و هەتا بەرهەڤ دبت بۆ چاپێ. لڤێرێ ژی كێشە مەستر دبت كو خەرجییێن چاپكرنێنە، ئەو ژی، یان دێ ژ پارییێ د دەڤێ خوەدا كێم كەت بۆ خەرجییێن چاپێ، یان ژی كەسەك خێرخواز یان جهەك ژ جهان خوە لێ بكت خودان و ڤی ئەركی بستویێ خوەڤە گرت. ئەڤە ژی ژ چنەهییێ چێترە. ئەگەر نە، دێ ئەو بەرهەم و بەلكو گەلەكێن دی كەڤنە سەر ئێك و چێدبت چ جاران ڕوناهییێ نە بینن.
لێ دێ بێژین، ژ ڤان هەمی قوناغان دەرباز بوو و ئەڤ بەرهەمە هاتە چاپ كرن. پشتی دهێتە چاپكرن، وەكو پسیار دێ چ لێ هێت؟ ئەز دبێژم، دێ وەكو دار فێقییەكێ لێ هێت، كو خودان بچینت و بنكول بكت و ئاڤ بدت و چەندین سالان زەحمەتێ پێڤە ببەت، هەتا دگەهتە بەری، پشتی فێقی دگەهت، خودان گازی گوندی و جیرانا بكەت و بێژت، ڕەحمە لدای و بابێ وێ یێ بهێت بەهرا خوە ببەت، پاشی هوین ب خێر و ئەم ب سلامەت. ب ڕاستی چ خێر و سلامەتی دڤێ چەندێدا نینە.
ئەها بەرهەمێ نڤیسەری ژی یێ كو چەندین سالان زەحمەت پێڤە بری نوكە چ خێر بەرانبەر زەحمەتا ویڤە ناهێت. ب تنێ یا بۆ دهێتە كرن ئەوە، سەنتەرەك یان هەر جهەك ڕەوشەنبیری، ڕوژەكێ دیار بكەت بۆ ڕێ و ڕەسمێن ئیمزاكرنا ڤی بەرهەمی و بێی هیچ بەرانبەرەك ل سەر بەرهەڤبوویان بهێتە دابەشكرن. نە دویرە گەلەك ژ وان ڤی بەرهەمی نە خوینن ژی، بتنێ ژ بۆ تژیكرنا ڤالاهییەكێ ژ پەرتوكخانەیا خوە ببەن.
ئەڤە یا بوویە دیارە و دیاردەیەكا گەلەك نە شرینە، ب دیتنا من، بەلاڤكرنا بەرهەمی بڤی ڕەنگێ، ژ سەنگا بەرهەمی و نڤیسەری كێم دكەت و چ بها نابت. بتنێ چەند دەستقوتانەك و دەستخوەشی دێ بن بەهرا نڤیسەری، ئەو ژی نابت بەرانبەر كەدا وی، هەر وەكو پالێ پویشی، پالێ پویشی ئەوە یێ كو زەحمەتەك مەزن ب دروینا پویشیڤە دبەت، بەلێ چ مفای نابینت، ژبەركو چ دان و دكاك ب پویشیڤە نینن. لەوا دبێژم، باشترین پالێن پویشی نڤیسەرن، بەلكو سەرپالەنە ژی.

کۆمێنتا تە