بۆچی تاهر كۆچەر سترانا نووخواز نابێژیت؟

بۆچی تاهر كۆچەر سترانا نووخواز نابێژیت؟

28

سترانبێژێ‌ گەنجێ‌ كوچكو دیوانان تاهر كوچەر، د دیدارەكێ‌ دا بۆ بەرپەرێ‌ هونەری یێ‌ رۆژنامەیا ئەڤرۆ گۆت: ئەز سێ‌ چار دەمژمێران بێ‌ راوەستییان دشێم سترانان بێژم و بێ‌ ئامیرە یێن مۆزیكێ‌ ل گەل بن و بەهرا پتر ژی حەز ژ سترانا ئەڤینی دكەم، چونكو بۆ من تاما سترانا ئەڤینی گەلەك خوەشترە و دبینم هەر جورە سترانەكێ‌ تاما خوە یا تایبەت هەیە و سترانا شەرا گەلەك یا خوەشە و دەنگەكێ‌ ب هێز بۆ دڤێت، بەلێ‌ سترانا ئەڤینی ل سەر دەنگێ‌ من دهێت و هەتا رادەكی گوهدار ژ من و دەنگێ‌ من د رازی نە و دەمێ‌ ئەز یلێ‌ بتنێ‌ بۆ خوە سترانا دبێژم و كویر دناڤ سترانێ‌ دا چمە خوارێ‌ و ئەو تشتێ‌ ب سەرێ‌ من هاتین ئەز پی َدبێژم، یان هەڤالەكێ‌ من سوحبەتەك بۆ من كربیت د كەمە ستران و دبێژم و داغبارێ‌ گەلەك دەنگبێژامە وەكو خەلیل باكۆزی و شوكری رێكانی و سەیفەدین دۆسكی و محەمەد پیرۆ و ئیسڤێ‌ عەبو خورتا و سەعید گاباری.
ئەز یێ‌ فێری سترانا فلكلۆری یا كوچكو دیوانان بوویم و نەشێم بهێلم و هەكە سترانا نووخواز ژی بێژم دێ‌ هەر تاما سترانا فلكلۆری ژێ‌ هێت و دبیت دەنگی َمن تشتەكێ‌ نوی تێدا هەبیت بۆ سترانا كوچكو دیوانان و سترانا نووخواز ل وی دەمی دبێژم هەكە ل گەلەل هەڤالان بم، یان ل گەل سترانێ‌ بۆ خوە بێژم، بەلێ‌ بتنێ‌ نەشێم سترانا نووخواز بێژم، ژبەركو ئەز بهایێ‌ ئەوێ‌ نا دەمێ‌، چونكو دەنگێ‌ من نەیێ‌ سترانێن فلكلۆری یە و نەیێ‌ ئەكادیمی یە، دەستكاریكرن د سەلیقا سترانێ‌ دا تشتەكە نە ب مرۆڤی یە ستران گۆتن و فلكلۆر وەكو فێقی یە و هەر فێقیەكی ژی تاما خوە هەیە، ئانكو هەر سترانك ل دەمەكی دهێتە گۆتن.

کۆمێنتا تە