توی بوون و هه‌بوون

توی بوون و هه‌بوون

1

قه‌هره‌مان عه‌بدولا حه‌مید

چاڤێن ته‌
ب سه‌متا خوه‌ یا نه‌چه‌میای
شه‌ڤ هنگافتن
دلێ‌ ته‌
ب شه‌وقا خوه‌ یا به‌ردریای
خه‌م نخافتن
هه‌ناسه‌یا ته‌
ب مێیاتیا خوه‌ یا ئاریای
هناڤێن ترسێ‌ بشافتن
گیانێ‌ ته‌
به‌لگێن دارا ئۆمێدێن زه‌ر
تاك تاك كه‌زاختن
ب هاتنا ته‌
ستێرا گلواز گلواز
خوه‌ د به‌ژنا ئه‌سمانی وه‌راندن
ب دیتنا ته‌
گولا كت كت
خوه‌ د گه‌رده‌نا رۆژێ‌ ئالاندن
خه‌ملا ته‌یه‌ رۆژ و ئه‌سمان
كرین حه‌یران
ئه‌رد و گه‌ردوون
كرین بوون و هه‌بوون.

کۆمێنتا تە