دمرنا خوە هلنگفتم

دمرنا خوە هلنگفتم

10

بلند محەمەد

جارا دی، من ب بەندكی خوە خەندقاند، هێشتا گێڕییێن خلفا بەندكی ل حەفكا من ددیارن، بەری یا وێ جارێ ژی گولەیەكێ كربوومە جەندەك، هێشتا شوونا وێ گولەیێ ژی سارێژ نەبوویە، ئەها ڤێ جارێ ژی ئەزێ ل رێكەكا دی دگەڕم، ل هونەرەكێ دی یێ خوە كوشتنێ دگەڕم، كو بشێت من هەموویێ ببۆهژینیت، بكەتە تۆزەك و ب سەر كێلیكێن دەمی وەركەت و دهەمبێزا گیڤكەكیدا، ئەڤ جانێ وەستیایی تەنا ل بەر بێهنا پۆرسلەكێ ب دو چاڤێن زیق رۆژێ ب شۆپینیت.
ئەو فنجانا دبەلەكۆنێدا من هێلایە هلێڤڕی، نیشانێن رێكەكا دووماهی تاریێ دنخێڤت و هێلێن خوە هەتا سەر لێڤا فنجانێ كێشایێن، كەڤالەكێ نەهێتە خواندن ل پشت خوە ل تاق كربوو، لێ هندی مێشا دادابوویێ هەموو سیما بەرزەكربوون. من سەرێ خوە یێ گەمبۆلە چەماندە هنداڤ و ب چاڤێن حێبەتی ڤە من دیت و من چ خواندن بۆ نەبوون. تنێ من رەشەیێ كورسیكەكا خڕمیچكری ددیت.
ژ نشكاڤە، دەنگێ گولەیەكێ هات، فنجان كرە ئارمانج، من هەست ببرینەكێ كر، جەستەیێ من یێ سار بوو، ژ دوور رەوینەكێ ب پتر ژ سەلیقەیەكێ گازی كەلەخێ من دكر، لێ من ئەو شیان نەبوون وان هەموو سەلیقەیان تێبگەهم. حەفحەفەكا دژوار هەموو ڤالاهییێن ژێر وژوور ڤەگرتبوون.
جەستەیێ من یێ بوویە سەررادۆكا فتنە و ئاژاوەیان، ما هەكە پلەكا ژەهرێ نەبت چ تشتەكێ دی ڤی جانی ئارام ناكەت.
– ما پاشی خەم! رۆندكەكا ب تنێ ژی نەیا خویانی و نەیا بیانی بۆ تە نارژیێت.
دێ تابووتەكێ ژ قەڕەمی چێكەم و دخوە ئالینم، بەلكۆ بێهنا وێ ئاخا ئەز كریمە جانگۆریێ خوە، تژی ناڤ جان و هەناسەیا من ببت.
من مەلۆكەكا گەنمی ل سەر گدیشا بابێ خوە دانابوو، دا بێلایا خوە هێش بلندتر لێ بكەت، لێ نوكە بێ ناسنامەیا وی یێ دمرنا خوە دهلنگڤم، ئەڤ بەهشتا ب ئاگری دۆرپێچكری، ژبلی سۆتنێ، من چ سیناهییێن دی نەدیتینە ژێ پەشین.
دگەل هەر رۆژئاڤابوونەكێ، سەرێ كەلەخێ من ب ئاوازەكێ دگێژەڤانكەكێدا دزڤڕیت، ل بەر دیوارەكی ب دەستەكێ ڤالا هەموو خەونێن من رستین، د خۆلییا دەمیدا بن گۆڕ دبن.

کۆمێنتا تە