ده‌ه پریسكه‌یێن سروشتی

ده‌ه پریسكه‌یێن سروشتی

1

مه‌سعود خالد گولی

1)  دا خه‌ما شه‌ڤێ‌ ڤه‌ره‌ڤینن

چاڤا ل هه‌ڤدو دنقینن

ستێر.

2)  شه‌ڤ هه‌رده‌م ب ترس نینه‌

دا ئارام بی

گڕنژینا لێڤه‌هه‌یڤا وێ‌ ببینه‌.

3)   ژ ده‌مێ‌ عه‌ور ل هه‌ڤدو خوڕین

ژ ترسان دا خوه‌ یا د باوه‌شا عه‌ردی وه‌ركرین

گولباهیڤان.

4)  ده‌نگێ‌ بلقه‌بلق و فیكه‌فیكێ‌

خه‌و یا ڤه‌ڕه‌ڤاندی

ژ چاڤێن كانیكێ‌.

5)  ب گۆریكرنا به‌رگێن خوه‌

روحێ‌ دده‌ته‌ رهێن بهارێ‌

پاییز.

6)  هندی زریان و به‌فر و گژلۆكن

ل پشت په‌نجه‌ره‌یێن ژۆرێن گه‌رم

خشكۆكن.

7)  ده‌مێ‌ ڕۆژێ‌ سه‌رێ‌ خوه‌ ئینایه‌ ده‌ر

ژ ترسان دا بوو زه‌ر

ره‌نگێ‌ ئه‌لندێ‌.

8)  ب داوی چپكا بارانێ‌

كه‌ت سه‌كه‌راتێن نه‌مانێ‌

عه‌ور.

9)  ب دیدارا هه‌ڤ بوون دلشا

به‌رگێن وه‌ریای و

با.

10) ده‌ما دبت پاییز

ب خێرا بای

ل ئێك سویار دبن به‌رگێن حیز.

 

 

 

کۆمێنتا تە