د رەمەزانێدا خواست ل سەر بەرهەمێ‌ خۆمالی زێدە دبیت

د رەمەزانێدا خواست ل سەر بەرهەمێ‌ خۆمالی زێدە دبیت

3

رەمەزان زەكەریا

ساڵانە د هەیڤا رەمەزانێدا خواستەكا باش ل سەر بەرهەمێ‌ سپیاتی یێ‌ دەڤەرێ‌ زێدە دبیت، ل دەڤەرا ئاكرێ‌ ژی رێژا ب خودانكرنا كەرش و كەواڵی ساڵ بۆ ساڵی زێدە دبیت. ئاژەلدارەك ژی دبێژیت: ساڵانە رێژا ب خودانكرنا كەرش و كەواڵی ل دەڤەرێ‌ زێدە دبیت و ئاژەڵدار پتر ژ ساڵێن بووری گرنگیێ‌ ب كەرش و كەواڵی ددەن و ئەڤە ژی بوویە سەدەم بەرهەمێ‌ سپیاتی ل دەڤەرێ‌ زۆر ببیت و رێژەكا باش یا شیری بهێتە ڤەگوهاستن بۆ كارگەها ب مەبەستا دروستكرنا ماستی و بەرهەمێن دی كۆ ب شیری دهێنە دروستكرن

عەباس حەجی محەمەد، ئاژەلدارەكێ دەڤەرا ئاكرێیە بۆ ئەڤرۆ گۆت: رۆژانە بەرهەمێن سپیاتیێن‌ خوماڵی ل ئاكرێ‌ دهێتە فرۆتن وەك، (ماست، پەنیرێ‌ كوردی، ژاژی، نیڤشك، سەرتی، كەشك)، ژبەركۆ خوارنێن رۆژانەیا مرۆڤانە، بەرهەمێ‌ خوماڵیێ‌ دەڤەرێ‌ یە، پتری هەموو بەرهەمێن سپیاتی دهێتە فرۆتن و بهایێ‌ وێ یێ‌‌ ئەرزانە و خەلك ب ساناهی دشێن ب دەست خۆڤە بینن، ب تایبەت ل هەیڤا رەمەزانێدا خواستەكا زۆرتر ل سەر بەرهەمێ‌ سپیاتیان زێدە دبیت.
گۆت ژی: ساڵانە رێژا ب خودانكرنا كەرش و كەواڵی ل دەڤەرێ‌ زێدە دبیت و ئاژەڵدار پتر ژ ساڵێن بووری گرنگیێ‌ ب كەرش و كەواڵی ددەن و ئەڤە ژی بوویە سەدەم بەرهەمێ‌ سپیاتی ل دەڤەرێ‌ زۆر ببیت و رێژەكا باش یا شیری بهێتە ڤەگوهاستن بۆ كارگەها ب مەبەستا دروستكرنا ماستی و بەرهەمێن دی كۆ ب شیری دهێنە دروستكرن.

کۆمێنتا تە