سەیران

سەیران

0

زوهێر كۆرەماركی

دوهی هاتە سەیرانێ
ب جل و بەرگێن كوردی
هەوار چەندا جوان بوو
ژێ دهاتن كراس و لەوەندی
پرچا وێ گولاڤ ئەفشان بوو
مەست و سەرخوەش كرن دلدار
كەزی و بسكێن وێ درێژ بوون
خوناڤ ڤێدا دهاتە خار
هەر دو چاڤێن وێ حلویك بوون
سینگ و بەر ژی خۆخ و هنار
پەیڤێن زارێ وێ هنگڤ بوون
ما كێ ژبەر مایە سەبرو هەدار
بەژن بلندو قامەت چنار بوو
ژبەر ب شەڕ چوون رەقیب و ئەغیار
شەمس و قەمەر ل دێمی خرڤەببوون
جەرگ و دل مەست مەخموور بوون
مانە بێ تیمار

ل پاپۆرا عەشقێ سوار بوو
حەزژێكەر و مرید بوونە هزار
ب دەستێن خوە ئاگر بەردا مالا
عەشقێ
خەندە و كەنی بوونە گری و زێمار
هەمی تشتێن وێ جوان بوون
ژبەر شەرمزار بوو بوهار
تیر و خەدەنگ ژ چاڤا دپەشین
كوشتی و بریندار ناهێن هژمار
ئەرێ ناهێن هژمار.

کۆمێنتا تە