شەڤ ڕەڤی

شەڤ ڕەڤی

7

ژینێ رێكانی

ئەڤ شەڤە
خەوڕەڤین بوو
من خەیال دكرە بەفر و
تنێ‌ ئەز و تاڤە هەیڤ دهشیارین
ئەز و گرنژین سەمایێ‌ دكەین
هەست مەست دبن
دبنە گولالیێن بەفرێ‌
رویكێن سۆرە گولێن
عەشقا دل داگیركری
دتەزینیت.
بەفر خاتوینەك دل سارە
تارییا شەڤا دمێژیت
بێدەنگیێ‌ دكەتە ئاواز
ژداڤێن پرچا هیڤیێن ل كۆلانان
بدەهمەنێن ژڤانێن
هێشتا ل دەمی دنەبان، دژەنیت.
سەمایا سحرا شەڤێن عەشقا مە همبێز كری
پەیكەرێ‌
لالیا ژڤانێن مە
ل كۆچە و كۆلانێن ڤی باژێرێ‌
سیمایێ‌ عەشقێ‌ ژبیركری،
جانی و عەشق لێ‌ ئاشنا كری
هەیڤێ‌ دێمێ‌ خوە یێ‌ لبەر میكیاج كری.
د ڤێ‌ شەڤێ‌ دا
ل بەر ئاوازێن بێدەنگیا تاڤە هەیڤێ‌ دا
سروودێن لالەشێ‌
ب خەمگینی
ب دەهمەنێن
پنیێن عەورێ‌ كۆڕەژار همبێز كری
دهەلاویسم
پرتێن عەشقا
ئەڤ دلە هنجنی ژ بێكەسی
بەرماكێن پرتێن كۆلانێن مە ژبیركری
كت و كت تەڤان دێ‌ ڤێدەم
ل ناڤ مێدەكا هیڤیێن بژالە بووین پێچم
گیانێ‌ من
هەتا كەنگی
ب شەپرزەیی
چاڤەڕێی پێژنا تەبم
ل ڤی وەلاتێ‌
ژ كەلاوەیێن عەشقێ‌ تژی
ژی لێ‌ پێلێن “زێ‌“ینە و
كۆتەلەكا كولب ڤێ‌ كەفتی
ئو ئەز لێ‌ كەسەك نەفرەتی دبم.
ناوسكێن سینگێ‌ من
بۆ همبێزا هەناسێن تە
مالخۆلیانە و
ئاوازێن زەنگلا دێرا لپشت مالێن مە
بارمتە بوونا گیانێ‌ مە
دپێلێن “زێی” وەردكەت
ل دەفتەرا عەدەما زەمەنی دا
ل پەیا رێكا
خەجێ‌ و سیامەند ل شاخێن كویڤی هلنگفتین
ب پیتێن گر و ژ پەرتووكا یاخی بووین
نڤێسین ناڤێ‌ مە.

کۆمێنتا تە