كۆنگره‌

كۆنگره‌

20

هه‌لبه‌ستا بازی

 

كۆنگره‌ پیرۆزیه‌

سه‌ركه‌فتنا پارتیه‌

ئه‌و بۆ مه‌ شانازیه‌

ده‌نگی بده‌ن یێ‌ ژ هه‌ژیه‌

 

ده‌مێ‌ دچی بۆ ده‌نگدانێ‌

ده‌ستێ‌ خوه‌ دانه‌ سه‌ر وژدانێ‌

بهه‌لبژێره‌ وی كاندیدی

یێ‌ بكه‌ت خزمه‌تا كوردستانێ‌

 

بلا نه‌ كه‌ین گه‌نده‌لكاریا

عه‌شیرانێ‌ بده‌نه‌ ئالیا

ده‌نگێ‌ خوه‌ بده‌ دلسۆزا

دا بجهبینن په‌یمان و سۆزا

 

وه‌لات پێدڤی راستیانه‌

رێبازا بارزانی ژ پیرۆزیانه‌

یێن فێركرین پێكڤه‌ بژین

هه‌می دین و ئۆل و ئاین

 

له‌وما دێ‌ بێم خووشك و برا

ل كۆنگره‌ی ببن سرا

ژدل دل سۆز بن بۆ وه‌لاتی

هینن بۆ مه‌ شه‌مال و چرا

 

 

ل دهۆكا شه‌هیدا

جهێ‌ خوه‌ش مێر و عه‌گیدا

كۆنگره‌ خوه‌ش كاروانه‌

بخێر بهێن ئه‌ڤ مێڤانه‌

 

 

 

کۆمێنتا تە