هەڤپشكێ رحا من

هەڤپشكێ رحا من

4

دلخاز جەمیل

چاڤەریبوون ب دوماهیك هات
ئاشقێن رۆژێ دیسا هەلاتن
دگەل سروشتی تیكەل بوون
دگەل سۆز و ڤیانێ بەلاڤ بوون
رێز و رەنگ و خۆشی زیدە بوون
هەمبێزین كویر و گول ڤەبوون
دیاری و جەژن ساخلەم بوون
لبن ئەسمانێ ژیانی شاد بوون
پێنچ تبلێن دەستا سەما بوون
جوانترین دەمێن سالێ بوون
مێشكێ من بریاردا بۆ تە
دلێ من داخاز كر رحا تە
هەناسێن ب بێهنا گولان
خەون و راستیێن ب چاڤان
تۆمار بوون جانترین بیرهاتن
دگەل شاهێ كەسكاتی و دلان.

کۆمێنتا تە