وارێ‌ ئەڤینێ‌

وارێ‌ ئەڤینێ‌

4

رۆندك مزووری

دێ‌ ڕابم خوە خەملینم
ب ئەوان جلكێن گولگولی
دێ‌ هێم وارێ‌ ڤیناتە
هەی رحا ئەڤی دلی
بەلكی دل ساخ ببیت
چونكو تو دزانی یێ‌ مری
یا بوویە قەیران ل وارێ‌ من
ماناهێی بزڤڕی
چاڤ مانە ل هیڤیا تە
پرچا سەری بۆ هری
بارانەك ل وارێ‌ من هات
ئاگرێ‌ دلی ڤەمری
تو بەرسڤا من نەدە
ئەگەر ژ خوە نەگری
وەرە دا تە ببینم
چاڤێن من بۆتە دكەن گری.

کۆمێنتا تە