وەلاتەك بێ هێڤی

وەلاتەك بێ هێڤی

11

بەشیرا دەروێش

د سەرێ من دە
چێلیێ چڤیكان د گەڕن
چیڤ چیڤێ دكن
نا تەبتن
دخوازم
وان ژ ڕامانێن خوە
دوور بكم
لێ هەدان نەكەڤە جانێ وان دە
ل مێژیێ من پیكۆلێ دكن
كانین ل كوو مان
هەموو د ڕییا كۆچبەریێ دە
پێخواسن
سینۆران دەرباس دكن
ب چاڤێن گری
ڕویێن زەر
و بێ هێڤی
پشت دان ڕۆژێ و بەر
ب سەقەما خەریبیێ ڤە دچن
بابلیسۆكەك دژوار
ل سەر ئاخا من
جوانان
ل بەر خوە دبە
ب تلیێن قڕێژ
ل كو وان داڤێژە
ب دلێ خوەیە
سەربەستە
ب قەدەرا مە یا تەنی كری د لیزە
قەڕمینە چاڤێن دایكا
كۆر دبن
ل هێڤییا دیتنا
چڤیكێن دل
باسكۆ كرن
ل بەر گەرما هاڤینێ بەردان
سێلك سۆر كری
ل سەر سینگێ مە دانینە
بەرفا زڤستانێ ژی
هێنك ناكە
هەر د شەوتینە
كولیلكێ بوهارا دل
چلمسینە
لێ ل باژاڕێ بووك گەنمی
خوێ ب سەركەت
ل كەنارێ ڕێ
نێرگز ئێدی نەما كات ددن
و نە د بشكڤن
سارنجێ هێڤیان كلیت بوونە
كلیتێ وان بن ئەڤبوونە
دەریایا سپی ل وان تاری و ڕەش دبە
دلێ داییكان
بوویە تارستان
زندانەك بێ دەری ..

کۆمێنتا تە