پێنچ نیشان ل دەڤ زارۆیان جهێ‌ گرنگیدانێ‌ نە

پێنچ نیشان ل دەڤ زارۆیان جهێ‌ گرنگیدانێ‌ نە

6

بەرپەرێ‌ ساخلەمیێ‌:

زارۆ هەمی دەما پێدڤی ب گرنگی دانێ‌ هەیە و پێدڤیە لسەر سەمیانێت زارۆیا دەیك و باب هەمی دەما چاڤێن وان لسەر زارۆیێن وان بیت و ئاگەهدار بن ژ هەر گوهرینەكێ‌ لسەر زارۆ دروست دبیت، ل دەمێ‌ دیتنا ڤان نیشانا ل دەف زارۆی پێدڤیە زووترین دەم سەرەدانی نوشدارێ‌ بكەی.
ئێك: هەر دەمێ‌ تە هەست كر پنیەك لسەر پیستێ‌ زارۆی هەی و بەردەوام مەزن دبیت، یان رەنگێ‌ پیستێ‌ زارۆی گوهرین بسەر دا دهێت باشترە سەرەدانی نوشدارێ‌ تایبەتمەند بكەی دا كو بزانیت چ ئاریشە هەی و چارەسەری بۆ بهێتە كرن.
دو: ئەگەر پرچا زارۆی ب رێژەیەكا زۆر وەریا بێ‌ دیار بوونا هیچ نیشانەیەكا دی، گەلەكا پێدڤیە زاروی ببەی سەرەدانی نوشدارێ‌ تایبەتمەند بكەی چێ‌ دبیت ئەگەری ڤێ‌ چەندێ‌ كێم بوونا ڤیتامیناتا بیت د لەشێ‌ زارۆی دا.
سێ‌ : گوهرین ژ نیشكەكێڤە ل رەفتارێن زارۆی دا وەكی ژ نیشكەكێ‌ ڤە تورە بیت و هەست ب ماندیبوونێ‌ بكەت، یان كێشا لەشێ‌ ب رێژەیەكا گەلەك زێدە بیت یان كێم بیت، ئەڤە وێ‌ چەندێ‌ دیار دكەت كو ئاریشەك د ساخلەمیا زارۆی دا هەی و پێدڤیە ب زووترین دەم نیشانێن ڤی حالەتی بۆ نوشداری دەیە دیاركرن دا چارەسەریا زارۆی بكەت.
چار: ئەو دەمێ‌ زارۆی تە برێژەیەكا زۆر ئاڤێ‌ ڤەدخوت، مەرج نینە هەمی دەما نیشانێن نەخوشیێ‌ بیت، بەلێ‌ باشترە نیشانێن ڤی حالەتی بۆ نوشداری بێژی، ژبەركو چێ‌ دبیت نەخوشیا شەكرێ‌ هەبیت یان ئاریشەیەك د پیستی دا هەبیت.
پێنج: خرخر یان دەنگێ‌ خرخرا زارۆی دەمێ‌ نڤستنا ئاسایی دان، ئەگەر هندەك جاران ئەف حالەتە دەف زارۆی پەیدا بوو، ئەو خڕخڕ بشێوەیەكێ‌ بەردەوام بوو ل دەمێ‌ نڤستنێ‌ دا پێدڤیە نوشدارێ‌ تایبەتمەند ڤێ‌ نەخوشیێ‌ زارۆی ببینیت ژبەركو چێ‌ دبیت ئاریشەك ل دەفنا زاروێ‌ هەبیت.

کۆمێنتا تە